Politika kvalitete

Smjernice politike

Tvrtka Mapro d.o.o. ima strateški cilj kontinuiranog unapređivanja svojih usluga iz informatičke djelatnosti prema korisnicima uz obavezu stalnog unapređivanja metodologije i tehnologije.

Tvrtka Mapro d.o.o. ima strateški cilj izrađivati projektirati, graditi i uvoditi informacijske sustave, njihove dijelove i ostala programska rješenja, prilagođena zahtjevima, potrebama i poslovodno-proizvodnim postupcima (procesima) svojih korisnika.

Tvrtka Mapro d.o.o. obavezuje se da će kontinuirano poboljšavati efektivnost menadžmenta u postizavanju ciljeva kvalitete.

Tvrtka Mapro d.o.o. se obavezuje ispunjavanje utvrđenih ciljeva preispitivati u određenim vremenskim intervalima.

Ova politika je priopćena i objašnjena u organizaciji na svim organizacijskim razinama u razumljivoj formi.

Tvrtka Mapro d.o.o. se obavezuje kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti ljudskih resursa putem obrazovanja, sposobnosti i znanja u cilju zadovoljenja korisnika svojih usluga te svojih zaposlenika.

Politika će biti objavljena korisnicima usluga i zainteresiranim stranama.